Waar kan ik terecht? Volwassenen

Wil je met iemand praten over jouw draagkracht? Dan vind je hier een overzicht van hulpverleners en organisaties.


       

De website www.geestelijkgezondvlaanderen.be staat boordevol informatie over veelvoorkomende psychische klachten.  Mensen die graag hun eigen veerkracht willen testen, kunnen dat doen via de zelftest op www.fitinjehoofd.be.

Wil je met iemand praten over jouw draagkracht? Dan vind je hieronder een overzicht van plaatsen waar je terecht kan.

Hulp via telefoon of online.
Tele-Onthaal: 106 (24u/24) of www.tele-onthaal.be
Zelfmoordlijn: 1813 (24u/24u) of www.zelfmoordlijn.be
Je vaste huisarts.
Je huisarts volgt je gezondheidsdossier op en is het beste aanspreekpunt bij verschillende klachten. De huisarts kan je indien nodig ook doorverwijzen naar eerstelijnspsycholoog, privé-psycholoog, psycho-therapeut of psychiater.

Psycho-educatieve sessies.
Dat zijn sessies die je beter inzicht geven in stress, depressieve gevoelens, angst, slaapproblemen enz. om beter met deze problemen om te gaan. Een overzicht van deze activiteiten ter bevordering van je geestelijke gezondheid in Gent vind je hier.

Eerstelijnspsychologen.
Mensen uit de wijken Tolhuis-Sluizeken-Ham en Dampoort kunnen terecht bij de 1 eerstelijnspsycholoog in het WGC De Sleep. Gentenaars uit andere wijken kunnen via hun huisarts terecht bij de raadpleging psychologen binnen de ziekenhuizen.

Privé-psychologen, psycho-therapeuten of psychiaters.
Psychologen zijn niet opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. Een consultatie wordt daarom niet terugbetaald (een aantal ziekenfondsen bieden wel een tussenkomst). Bij een psychiater is dat wel het geval.
Psychologische dienst OCMW.
Het OCMW biedt gratis psychologische begeleiding aan voor OCMW-cliënteel.
Tel.: 09/266.89.00 of via de maatschappelijk werker in het welzijnsbureau in je buurt.

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. 
Gratis hulpverlening en wegwijs bij om het even welke vraag of probleem. 
Tel.:078 150 300 of www.cawoostvlaanderen.be

Dienst Maatschappelijk werk ziekenfonds
Ook binnnen je eigen ziekenfonds kan je terecht voor administratieve en psychosociale ondersteuning. Sommige ziekenfondsen bieden bovendien een aantal tussenkomsten voor consultaties bij psychologen of psycho-therapeuten.

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Preventie en behandeling van psychische problemen.
CGG Eclips: 09/235.22.41 of www.cggeclips.be RCGG: 09/269 89 39  of www.rcgg.be


 

Oproep: Deelname aan Psychotherapie-onderzoek - Universiteit Gent

Recente berichten geven aan dat depressie en burn-out klachten vaker voorkomen dan we vermoeden (zo’n één op vier Belgen krijgt bijvoorbeeld ooit te kampen met depressie) en dat de stap naar hulpverlening dikwijls moeilijk is.
Onderzoek toont aan dat gesprekstherapie helpt, maar er zijn nog heel wat vragen over welke processen nu precies totverandering leiden. De Universiteit Gent doet hier een onderzoek naar en zoekt daarvoor volwassenen in en rondom Gent die kampen met depressieklachten. In het kader van het onderzoek wordt voordelig psychotherapie aangeboden.
Meer informatie kan u vinden op www.psychotherapie.ugent.be