Warme Stad Gent! 0-25 jarigen

Zit je niet goed in je vel omwille van (faal)angst, stress, relatieproblemen, je thuissituatie, je identiteitsontwikkeling, of omwille van andere redenen? Wil je graag meer contacten leggen met leeftijdsgenoten? Of wil je graag iemand helpen, maar je weet niet hoe? Kijk hier voor een overzicht van verschillende organisaties in Gent die je kunnen helpen. Je leest hier ook meer over het project Warme Stad Gent, waarmee we in Gent extra willen inzetten op de veerkracht en weerbaarheid van kinderen en jongeren!

Een warme citytrip voor ‘de warmste daad’

Warme Stad Gent reikt met de steun van het Fonds Ga voor Geluk een prijs voor ‘de warmste daad’ uit: een citytrip naar keuze voor jongeren tussen 13 en 25 jaar, ter waarde van 5.000 euro voor een groep.

Hoe kan je deelnemen? Jongeren kunnen tot 20 september 2017 een foto insturen via de website www.warmestadgent.be. Daarbij vermelden ze welk initiatief ze zelf of in groep hebben ondernomen. Het publiek kan vervolgens tot 30 september 2017 via Facebook stemmen op de tien beste foto's. De foto met de meeste likes wint.

Tips voor warme daden?

Een bezoek aan eenzame ouderen, een actie tegen pesten, complimentjes uitdelen op straat, enzovoort. Originaliteit wordt beloond! Initiatieven die een groot engagement aantonen en acties die blijvend zijn, maken het meeste kans op de prijs.

De prijs wordt uitgereikt in de week van de Geestelijke Gezondheid: op woensdag 11 oktober 2017, tijdens het evenement Geestig Gent op het Woodrow Wilsonplein. Alvast zeker van de partij die dag zijn Jan Matthijs, Fatih, Radio Gaga en Rauw en Onbesproken. Jongeren kunnen zich ook uitleven in de workshops rap of dans en op een vrij podium.

 

 

 

 

Hulp via telefoon of online.
AWEL (kinderen en jongeren): 102 (16 tot 22 uur, niet op zon- en feestdagen) of www.awel.be
Zelfmoordlijn: 1813 (24u/24u) of www.zelfmoordlijn.be
   

Jongerenadviescentrum JAC
Voor jongeren tussen 12-25 jaar met allerlei welzijnsvragen: mailen, bellen, chatten of langskomen in de Holstraat is allemaal mogelijk. 

Centra voor Leerlingenbegeleiding CLB
Leerlingen kunnen daar terecht voor informatie en advies, diagnostiek en kortdurende begeleiding. Het CLB werkt zowel rond het psychisch en sociaal functioneren van de leerling, de preventieve gezondheidszorg, het leren en studeren als de onderwijsloopbaan.

Psychologische dienst OCMW. 
Het OCMW biedt gratis psychologische begeleiding aan voor OCMW-cliënteel, waaronder ook kinderen en jongeren. 
Tel.: 09/266.89.00 of via de maatschappelijk werker in het welzijnsbureau in je buurt.
Je vaste huisarts.
Je huisarts volgt je gezondheidsdossier op en is het beste aanspreekpunt bij verschillende klachten. De huisarts kan je indien nodig ook doorverwijzen naar eerstelijnspsycholoog, privé-psycholoog, psycho-therapeut of psychiater.

Tejo vzw
Gratis psychologische begeleiding door vrijwilligers voor jongeren van 10 tot 20 jaar.
Adres: Nieuwland 65. Ma (16u-19u), Woe. (13u-16u), Don. (16u-18u), Zat. (11u-14u)

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Preventie en behandeling van psychische problemen.
CGG Eclips: 09/235.22.41 of www.cggeclips.be

RCGG: 09/269 89 39 of www.rcgg.be

Kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent
De afdeling onderzoekt en behandelt onder meer kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een depressie, angsten, hyperactiviteit of ADHD, slaapproblemen, ontwikkelingsproblemen gedragsmoeilijkheden, eetproblemen, psychose of slachtoffers van traumatische gebeurtenissen.   

Privé-psychologen, psycho-therapeuten of psychiaters
Psychologen zijn niet opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. Een consultatie wordt daarom niet terugbetaald (een aantal ziekenfondsen bieden wel een tussenkomst). Bij een psychiater is dat wel het geval.
Psycho-educatieve sessies
Dat zijn sessies die je beter inzicht geven in stress, depressieve gevoelens, angst, slaapproblemen enz. om beter met deze problemen om te gaan. Een overzicht van deze activiteiten ter bevordering van je geestelijke gezondheid in Gent vind je hier.