Wegwijs in gezondheidszorg

Wie zijn de zorgverstrekkers in Gent? Wat doen ze, hoe kan je er terecht en wat moet je betalen?
Voor een betere doorverwijzing als hulpverlener kan je ook terecht bij www.desocialekaart.be en www.lmnregiogent.be/zorggids.

Noodnummers

Als de nood het hoogst is, kan je terecht op een aantal noodnummers. Voor een huisarts in het weekend bel je 09 236 50 00. Voor de apotheker van wacht kan je overdag (9 - 22 u) terecht op 0900 105 00 en 's nachts (van 23 - 9 u 'smorgens) op 0903 922 48.

Hulp via telefoon of online

Tele-onthaal, Zelfmoordlijn, Drugllijn, Opvoedingtelefoon, Jongerenadviescentrum, Kinderen- en Jongerentelefoon, Teleblok, etc. Via telefoon of chat kan u anoniem bij professioneel opgeleide vrijwilligers terecht voor een goed gesprek of doorverwijzing naar hulpverlening, indien u daar zelf naar vraagt.

Zelfhulp

In Vlaanderen zijn er verschillende zelfhulporganisaties actief waar mensen met een gemeenschappelijk probleem zich verenigen en aan verbetering van hun situatie werken. De meeste zelfhulpgroepen bieden een evenwicht tussen professionele deskundigheid enerzijds en ervaringsdeskundigheid anderzijd

Huisarts

Voel je je niet goed, dan ga je naar je huisarts. Een huisarts zal je onderzoeken en geeft je advies of een voorschrift voor medicijnen. Indien specialistische zorg nodig is, verwijst de huisarts je door. Sommige huisartsen werken alleen (solo-praktijk), andere werken samen met verschillende artsen onder één dak (een groepspraktijk of een wijkgezondheidscentrum). 

Apotheker

Tandarts

Bij de tandarts kan je terecht voor tandzorg en preventieve controles. Een tandarts werkt meestal op afspraak. 
Je kiest best voor een vaste tandarts in de buurt, waarbij je jaarlijks op controle gaat.

Kinesitherapeut

Je gaat bij een kinesitherapeut met problemen voornamelijk aan het bewegingsstelsel.
Je huisarts verwijst je door met een medisch voorschrift voor een reeks van behandelingen.

Wijkgezondheidscentrum

Een wijkgezondheidscentrum bestaat uit een multidisciplinair team met minimum een huisarts, een verpleegkundige en een maatschappelijk werker of preventiewerker of kinesitherapeut.

(Eerstelijns)Psycholoog

Je kan bij de psycholoog terecht voor onder andere angsten, depressie, beperkingen, relatieproblemen, eetstoornissen, faalangst, enz.

Vroedvrouwen

Heb je vragen of hulp nodig tijdens de zwangerschap, arbeid, bevalling en/of de kraamtijd (tot de leeftijd van 1 jaar)?  Dan kan je terecht bij een zelfstandige vroedvrouw.

Gezondheid voor het kind

Met de oprichting van het Huis van het Kind worden heel wat initiatieven rond preventieve gezondheidszorg voor kinderen en opvoedingsondersteuning voor ouders gebundeld in 1 samenwerkend netwerk.

Kind en Gezin

Kind en Gezin heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op het veld van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen een beroep doen op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van hun school voor informatie en advies, diagnostiek en kortdurende begeleiding. Het CLB werkt zowel rond het psychisch en sociaal functioneren van de leerling, de preventieve gezondheidszorg

Wachtdiensten

Bent u ziek 'savonds, in het weekend of op een feestdag? Hier vindt u een overzicht van de wachtdiensten van huisartsen, apothekers en tandartsen. Bij de wachtdienst kan u snel terecht voor dringende zaken. Daarvoor hoeft u niet naar de spoedafdeling van het ziekenhuis te gaan.

Ziekenfonds / Hulpkas

Een Ziekenfonds (mutualiteit) of de Hulpkas staat onder andere in voor de terugbetaling van gezondheidszorgen en ziekte-of moederschapsuitkeringen.
Bij inschrijving krijg je klevers en in slechts specifieke gevallen een ISI+ kaart. Je moet deze steeds bij jou hebben!

Centrum geestelijke gezondheid

In het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg kan je terecht bij diverse psychische problemen zoals:

Algemeen ziekenhuis

Een consultatie bij een specialist of een opname in het ziekenhuis gebeurt meestal op doorverwijzing van je huisarts.

Psychiater

Je kan bij de psychiater terecht voor algemene psychische problemen maar ook voor specifieke psychiatrische stoornissen zoals onder andere schizofrenie, verslaving, persoonlijkheidsstoornis, psychose, dwangstoornis en bipolaire stoornis.

Psychiatrisch ziekenhuis of Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis

Bij zwaardere geestelijke gezondheidsproblemen kan je terecht bij 1 van de 4 psychiatrische ziekenhuizen in Gent of in de psychiatrische afdeling van de 4 algemene ziekenhuizen te Gent. 

Kollektief Antikonceptie

Wie ongewenst zwanger is, kan terecht bij het Kollektief Antikonceptie voor eventuele zwangerschapsonderbreking en psychosociale begeleiding bij het beslissingsproces: www.abortuscentrum-gent.be.