Privacy

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Gent houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeensteming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Ook kunt u het Register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen.

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de stedelijke dienstverlening.

Als u gegevens wenst te bekijken, wijzigen of schrappen uit het gegevensbestand van de Dienst Rekrutering en Selectie kunt u dit onmiddellijk doen via uw sollicitatieprofiel. U kunt ook een e-mail sturen naar vacatures@gent.be.

Indien u gegevens wenst te laten schrappen uit andere bestanden, kan u e-mailen naar gentinfo@gent.be.

De Stad Gent verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be.